Windesheim start professionaliseringstraject voor schoolleiders

Windesheim start professionaliseringstraject voor schoolleiders

In samenwerking met twee basisscholen wil Hogeschool Windesheim een nieuw professionaliseringstraject creëren voor schoolleiders in het primair onderwijs. De partners willen de schoolleiders te hulp schieten bij hun vakkundige ontwikkeling. Niet alleen willen ze voldoen aan de eisen van het schoolleiderregister Primair Onderwijs, ook houden ze rekening met de persoonlijke ontwikkeldoelen van de schoolleiders.

Als je als schoolleider in het bezit bent van een aanvaard schoolleiderdiploma, heb je de mogelijkheid je te registreren voor het Schoolleiderregister PO. Dit register houdt zowel toezicht op de kwaliteit van de schoolleiders als op de kwaliteit van het professionaliseringsaanbod. Aangezien er elke vier jaar een herregistratie plaatsvindt, moet het scholingstraject aansluiten op de eisen van de herregistratie. Om geregistreerd te blijven, moeten schoolleiders ontwikkeling in hun professionalisering kunnen aantonen.

Dit is niet het enige. PCBO Smallingerland en PCBO Tytsjerksteradiel, de twee basisscholen in kwestie, en Windesheim willen ook de ontwikkelvragen die de schoolleiders zelf hebben meenemen in het traject. Er moet evenwicht zijn tussen wat de schoolleider moet en wil, vandaar dat het programma van start gaat met individuele gesprekken. Uit die gesprekken werd duidelijk waar de schoolleiders behoefte aan hadden. Dat was het thema ‘onderzoekende schoolleider’ en het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap. In de loop van het traject wordt gekeken welke vragen er nog meer zijn aan de kant van de schoolleiders.

Coördinator van de Schoolleideropleidingen, Jacoba van der Meulen, is van mening dat het goed is dat er zowel eisen aan de schoolleiders zelf moeten worden gesteld als aan het professionaliseringsaanbod. Er schuilt wel een gevaar in het scholingstraject. Jacoba vreest dat de trajecten op deze manier sterk vanuit landelijke richtlijnen worden vormgegeven en daarmee ‘’aanbodgestuurd’’ worden.

Jacoba denkt een goede balans te houden tussen “wat moet en wat men wil”. Dit doordat de deelnemers van het traject de dag beginnen met een theoretisch gedeelte. In dat gedeelte komen praktijkgerichte vraagstukken aan bod, die vervolgens in kleine groepjes worden besproken.

Magistrum
Samen met vijf andere hogescholen is Windesheim aangesloten bij Magistrum. Bij Magistrum realiseerden ze zich dat het nodig is om te blijven vernieuwen. “De trend in het onderwijs is dat de lat omhoog moet. Er is het nodige geïnvesteerd in scholing van onderwijspersoneel. Meer masters in de klas, meer ook op schoolniveau. Daarom vonden we dat voor schoolleideropleidingen ook de lat hoger moest”, zegt directeur Jan Polderman daarover op het digitale thuis van de hogeschool.

Naast het feit dat er vernieuwing wordt toegepast bij de registratieplicht, geldt dat ook voor de kwaliteit van opleidingen. De eisen van opleidingen wat betreft de kwaliteit zullen strenger worden. Zo wordt er steeds meer geprofessionaliseerd en dat houdt in dat de opleidingen structuur goed op elkaar moet aansluiten. Bij de innovatie van opleidingen is daar opzettelijk goed over nagedacht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>