Wie betaalt zorg voor zorgleerlingen?

Wie betaalt zorg voor zorgleerlingen?

Scholen kunnen de zorg die nodig is voor leerlingen met een ernstige meervoudige beperking niet meer betalen. Dat maakte de Nationale Onderwijsgids bekend. Vorige week kwam ook al naar buiten dat het voor ouders van kinderen met extra zorg onduidelijk is wie wat moet betalen. Een aantal scholen heeft aan de bel getrokken, omdat ze de kosten voor zorgkinderen niet langer kunnen voorschieten. Hoe worden scholen eigenlijk gefinancierd om zorgleerlingen optimaal te begeleiden?

De invoering van de Wet passend onderwijs heeft veel veranderd in het onderwijs. Passend onderwijs is een nieuwe manier waarop ondersteuning in het onderwijs wordt georganiseerd. Voor 1 augustus 2014 konden ouders van kinderen met een beperking kiezen voor een reguliere school met leerlinggebonden financiering of een school voor speciaal onderwijs. En een bijdrage gaf deze kinderen extra mogelijkheden voor begeleiding op school. Sinds de Wet passend onderwijs van kracht is, krijgt een school geen leerlinggebonden financiering meer als een kind met een indicatie op het regulier onderwijs zit. Het geld gaat nu naar het samenwerkingsverband waarin de scholen samenwerken. De Rijksoverheid wil de onderwijsbehoefte van de leerling centraal stellen en niet de medische indicatie.

Budget niet duidelijk
De invoering van passend onderwijs is volgens de Rijksoverheid geen bezuinigingsmaatregel, omdat het budget landelijk hetzelfde blijft. Het beschikbare geld wordt wel anders verdeeld. Scholen maken sinds 1 augustus 2014 een onderscheid tussen basiskosten en kosten voor extra hulp. Elke school krijgt per leerling een basisbekostiging. Dat geldt zowel voor reguliere scholen als voor scholen voor speciaal onderwijs. Naast de basiskosten stelt de overheid geld beschikbaar voor extra ondersteuning. Dit geld gaat naar de reguliere verbanden, op basis van het aantal ingeschreven leerlingen. Zij verdelen het geld over de scholen in de regio. De scholen kunnen met dit geld de extra begeleiding van leerkrachten en leerlingen betalen. Het budget is niet bedoeld voor zorg, maar alleen voor onderwijs.

Het landelijke budget voor passend onderwijs wordt verdeeld op basis van het aantal leerlingen in de regio. Die verdeling is scheef gegroeid; sommige gebieden krijgen meer geld dan andere. Daarom gaat de overheid het budget tussen 2015 en 2020 stapsgewijs aanpassen. Het doel is dat elke regio naar verhouding evenveel geld krijgt. “Het is wrang dat de ambitie om alle kinderen passend onderwijs te geven juist bij kinderen met een lichamelijke of meervoudige beperking averechts kan uitpakken”, zei Martijn Klem van oudervereniging BOSK tegen de Nationale Onderwijsgids. Om de zorg voor kinderen in de klas te regelen, hebben scholen ook geld nodig van ouders. Door de veranderingen in de zorgwetten hebben ouders geen budget, minder budget of geen helderheid over toekomstig budget.

Wet langdurige zorg
Leerlingen met een ernstige meervoudige beperking vallen onder de Wet langdurige zorg, maar door de onduidelijkheid over deze wet weet de school niet of en hoeveel ouders kunnen meebetalen. Ze moeten hier zelf over onderhandelen. De Emiliusschool is één van de scholen die aan de bel heeft getrokken. Schoolleider John van Dijen is van mening dat ‘het budget van deze kinderen voortaan direct naar de school moet gaan, zodat er goedkoper en passender zorg geregeld kan worden’. Sinds begin dit jaar komen kinderen die veel zorg nodig hebben in de klas steeds vaker in de knel. Ouders vrezen zelfs dat hun kind binnenkort thuis komt te zitten, omdat zorgverzekeraars hun onterecht doorverwijzen naar gemeenten. Daar krijgen zij vaak te horen dat ze naar de zorgverzekeraar moeten gaan. Veel ouders hebben een brief gekregen waarin de school aangeeft dat de zorg binnenkort stopt.

Waar begint zorg?
Volgens Klem heeft het probleem ook te maken met het passend onderwijs. Hij is van mening dat ieder kind passend onderwijs moet kunnen krijgen. “Als het kan op een reguliere basisschool en anders op het speciale onderwijs”, aldus Klem. “De vraag die nu naar boven komt is waar onderwijsondersteuning eindigt en zorg begint. Omdat dit niet duidelijk is, komt er al helemaal geen duidelijk antwoord op de vraag wie wat moet betalen. Wij willen dat er snel betere informatie komt over wie welke rekening moet betalen. Ook moet er een vaste plek komen waar ouders vragen kunnen stellen.” In een reactie liet staatssecretaris Dekker weten dat hij over twee weken duidelijkheid geeft aan de Tweede Kamer.

Wet LWOO en PrO
De Nationale Onderwijsgids meldt dat de Kamer al wel meer duidelijkheid heeft gegeven over de integratie van leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) en praktijkonderwijs (PrO) in passend onderwijs. Met een wetsvoorstel worden de samenwerkingsverbanden van het voortgezet onderwijs verantwoordelijk voor de toewijzing van de leerlingen naar het LWOO en PrO en de bijbehorende budgetten. Hiermee komt de verantwoordelijkheid voor alle vormen van onderwijsondersteuning die leerlingen in de klas nodig hebben bij de samenwerkingsverbanden terecht. Zo kunnen ze goed afwegen welke ondersteuning het beste bij een leerling past. De wet moet nog behandeld worden in de Eerste Kamer. Als deze ook instemt met het voorstel, gaat de wet op 1 augustus 2015 in. Per 1 januari 2016 worden de verbanden volledig verantwoordelijk voor het toewijzen van de budgetten.

Door Twan Epe

Update 20 maart 2015: Kinderombudsman onderzoekt weigeren zorgleerlingen

Kinderombudsman Marc Dullaert gaat onderzoek doen naar gevallen waarbij zorgleerlingen worden geweigerd, omdat scholen niet aan de extra ondersteuningsbehoefte kunnen voldoen. De Telegraaf meldt dat de Kinderombudsman in de afgelopen maanden 25 serieuze meldingen heeft ontvangen waarbij kinderen om hun zorgbehoefte door scholen geweigerd werden. “Ik maak me lichtelijk zorgen. Vooral door de grote regionale verschillen die ik zie”, zegt Dullaert in gesprek met het dagblad. “Het roept de vraag op of dit komt door de overgangssituatie of doordat passend onderwijs niet de oplossing is voor het thuiszittersprobleem.” Het nieuwe stelsel zou ervoor moeten zorgen dat kinderen niet meer buiten de boot vallen. Uit de meldingen bij de Kinderombudsman blijkt dit wel te gebeuren.

Er is 1 reactie op dit artikel
  1. Fleur om 10:34 pm

    Bij ons is het advies van 3 artsen om ons kind naar speciaal onderwijs te doen ivm vele opnames op jaarbasis. De school wil geen indicatie afgeven. Hier wordt dus een medisch advies genegeeerd. Schandalig. Wat moet je hier nu mee

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>