Wet werk en zekerheid: Wat verandert er voor invallers?

Wet werk en zekerheid: Wat verandert er voor invallers?

Door de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) verandert er veel in het arbeidsrecht. Zo krijgen medewerkers sinds 1 juli 2015 eerder een vast dienstverband. De werkgever mag nog steeds maximaal drie keer achter elkaar een tijdelijk contract aanbieden, maar dan binnen een maximale periode van twee jaar. Daarna is er sprake van een contract voor onbepaalde tijd, tenzij de keten van contracten met een tussenpoos van zes maanden wordt doorbroken. Doordat er nog geen nieuwe cao is, mogen schoolbesturen bij vervanging en tijdelijke contracten tot 1 juli 2016 de regels hanteren zoals die nu in de cao staan. De ketenregeling geldt dus nog niet voor invallers.

De vakbonden en de werkgeversorganisatie PO-Raad zijn er niet in geslaagd om voor 1 mei 2015 een onderhandelaarsakkoord te sluiten voor een nieuwe cao. De huidige cao loopt van rechtswege door totdat er een nieuwe cao van kracht wordt. Hierdoor valt het primair onderwijs tot uiterlijk 1 juli 2016 onder het overgangsrecht kostenbepaling van de Wet werk en zekerheid. Dat betekent dat invalkrachten komend schooljaar nog kunnen invallen onder dezelfde voorwaarden als nu. In het basisonderwijs zijn dagelijks duizenden invallers aan het werk die een contract krijgen per keer dat zij een leerkracht vervangen. Als de kostenregeling van de Wet werk en zekerheid ingaat voor het basisonderwijs verandert er veel. Invallers mogen dan drie tijdelijke contracten per school afsluiten.

CAO PO 2014/2015 opgezegd
Een invalleerkracht kan door de Wet werk en zekerheid in een paar dagen al aan het maximum van contracten zitten. “Als ik drie dagen voor een school heb gewerkt, mag die school mij een half jaar niet meer oproepen. En in het onderwijs betekent een half jaar bijna een heel schooljaar”, zei inval-juf Sharona van Zoghel tegenover de NOS. Zo ver is het nu dus nog niet. Op 22 december 2014 hebben alle vakbonden de CAO PO 2014/2015 opgezegd en de PO-Raad heeft deze opzegging schriftelijk bevestigd. Artikel 1.6 van de CAO PO bepaalt dat de huidige cao loopt tot 1 juli 2015. Doordat de cao is opgezegd, loopt de huidige cao door tot aan het moment dat er een nieuwe cao van kracht wordt (op 1 juli 2016). Dit betekent dat de huidige cao tot dat tijdsbestek doorloopt.

Nul-urencontract afschaffen
Bij de invulling van de vervanging kunnen schoolbesturen in ieder geval gebruikmaken van min/max-contracten. Deze moeten een minimale arbeidsduur hebben van acht uur per week. Schoolbesturen kunnen op grond van de CAO PO 2014/2015 namelijk vanaf 1 augustus 2015 geen contract meer overeenkomen voor minder dan acht uur per week. Dat betekent dat zij geen nul-urencontract aan kunnen gaan met medewerkers. De PO-Raad heeft een document opgesteld met de regels die schoolbesturen moeten hanteren bij vervanging en tijdelijke contracten. Daarnaast heeft Teachers Channel een e-les ontwikkeld, waarin Paul van Lent, adviseur van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) en cao-onderhandelaar, uitlegt wat er in de CAO PO 2014/2015 beschreven staat.

Door Twan Epe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>