VVD en PvdA: “Zet pas afgestudeerden meteen voor de klas”

VVD en PvdA: “Zet pas afgestudeerden meteen voor de klas”

Afgestudeerden, op HBO en universitair niveau, zouden meteen voor de klas moeten kunnen staan. Dat vinden Pieter Duisenberg (VVD) en Loes Ypma (PvdA). De Kamerleden willen het vak docent op die manier aantrekkelijker maken en pleiten daarom het systeem van lerarenopleidingen om te gooien.

Momenteel is vastgelegd dat universitaire studenten na hun bachelor en master verplicht een lerarenopleiding moeten doen als zij in het voortgezet onderwijs willen werken. Dat schrikt studenten volgens Duisenberg af om na hun studie als docent aan het werk te gaan. En dat terwijl er juist veel behoefte is aan meer en kwalitatief sterke docenten.

Lesbevoegdheid
Duisenberg en Ypma willen dit probleem oplossen door de school de net afgestudeerden te begeleiden om hun lesbevoegdheid te halen. Door tevens toegespitste scholing didactiek en pedagogiek te volgen, bijvoorbeeld tijdens hun bachelor of master, worden de studenten volgens het duo optimaal voorbereid op het docentschap.

Ypma pleit daarnaast voor een systeem waarbij mensen die al actief zijn in het onderwijs middels een versneld traject hun lesbevoegdheid kunnen halen. Voor afgestuurde pabo-studenten moet het tevens mogelijk zijn om via een verkort traject hun lesbevoegdheid willen halen voor het voortgezet onderwijs. Zij bezitten de didactische en pedagogische vaardigheden immers al.

Uitstroom
Uit eerder onderzoek van de Rijksoverheid blijkt echter dat 16% van de startende leerkrachten in het primair onderwijs en liefst 29% van de startende leerkrachten in het voortgezet onderwijs binnen vijf jaar na het afstuderen uitstroomt. Onvoldoende begeleiding ligt hieraan ten grondslag. Reden voor verschillende scholen, zoals de pabo van Driestar Hogeschool uit Gouda, om samen met een aantal basisscholen een ‘werkplaats voor beginnende leraren’ te creëren.

“Leerkrachten die één tot vijf jaar geleden hun diploma bij ons hebben gehaald, komen bij elkaar in een leergemeenschap die twee jaar samen aan het werk gaat”, vertelt Kees Ritmeester, opleidingsmanager pabo op de Driestar Hogeschool. “Afhankelijk van de grootte van de groep ontstaan er binnen de werkplaats één of meerdere coachgroepen. Binnen deze groepen worden actieplannen besproken en uitgewerkt. Elke groep heeft een begeleider.”

Professionalisering
“Wij hebben gemerkt dat beginnende leerkrachten het fijn vinden om ervaringen uit te wisselen met degenen die dezelfde ervaringen opdoen”, vervolgt Ritmeester. “Deze professionele leergemeenschap creëert hiervoor ruimte en biedt de leraar de mogelijkheid om praktijkgericht in ontwikkeling te blijven. De kern is het samen kunnen delen; professionaliseren buiten je directe schoolcontext.” Dat is volgens Ritmeester van essentieel belang om startende docenten beter te begeleiden. “Van startende leerkrachten hoor ik vaak dat ze op een fijne school werken, maar dat ze pijnpunten gemakkelijker bespreken in de werkplaats, omdat ze dan met professionals spreken die in hetzelfde schuitje zitten.”

E-learning cursus
Eén van de veelgehoorde pijnpunten is volgens Ritmeester het voeren van oudergesprekken. Om u daar beter mee om te leren gaan, biedt Teachers Channel de e-learning cursus ‘Professioneel communiceren met ouders’ aan. Klik hier voor meer informatie over deze cursus.

Update: Bussemaker ziet niets in plan VVD en PvdA
Minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft vandaag te kennen gegeven niet van plan te zijn om iedereen met een bachelordiploma zomaar voor de klas te zetten. Ze is het wel met Duisenberg en Ypma eens dat het interessanter moet worden gemaakt om voor het docentschap te kiezen.  “De samenwerking tussen scholen en lerarenopleidingen is cruciaal en volgens mij wordt de heer Duisenberg wat dat betreft op zijn wenken bediend. Ik wil opleiden in de school graag stimuleren.”

Bussemaker ging eerder op werkbezoek in New York en zag daar hoe de gehele lerarenopleiding op school werd verzorgd. “Dat gaat veel verder dan alleen een stage lopen. Dat is iets waar ik over wil praten, maar het is niet van de ene op de andere dag geregeld.”

De Tweede Kamer en de minister zetten de discussie halverwege november voort, wanneer er verder gesproken wordt over de Lerarenagenda. “Maar ik zeg er wel bij dat er grenzen zitten aan flexibiliteit. Want we willen ook dat docenten bevoegd zijn en we stellen scherpe eisen aan hen.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>