Terugblik De Grote Professionaliseringsdag

Terugblik De Grote Professionaliseringsdag

De Grote Professionaliseringsdag, op een mooie lentedag en op een mooie locatie in Amsterdam. De dag gaat over ‘3 in Balans’ en de boodschap is: besturen, schoolleiders en leerkrachten van een school leren en ontwikkelen samen, ieder vanuit het eigen expertisegebied. Louise Stoll gebruikt twee krachtige metaforen in haar keynote: een koor, waarbij alle individuele stemmen een prachtige harmonie vormen en de (spectaculaire) vlucht van een zwerm spreeuwen, ieder op zijn plek, soms leidend, soms volgend.

Zo zou er gewerkt kunnen worden in de school: samen, met gedeeld leiderschap, met professionele ruimte voor leerkrachten in afstemming met de koers, met respect en aandacht voor ieders rol en verantwoordelijkheid. De uitdaging voor iedereen: omgaan met een nieuwe dynamiek in de school, zoeken naar een nieuwe werkverhouding van leidinggevenden en leerkrachten. Wat een kans voor de aanwezige scholen om hierover met elkaar de dialoog aan te gaan! Scholen die met drie geledingen zijn gekomen konden zeker inspiratie opdoen. Er was aanbod genoeg. Er waren boeiende sprekers, good practices en inspirerende workshopgevers. Men had keuzemogelijkheden en er was een ontmoetingsruimte bij de informatiemarkt. Een vol programma dus.

Kijken we door de bril van effectieve professionalisering dan telt: aan de slag met eigen vragen, in gesprek zijn, ontdekken, ontmoeten, onderzoeken en proberen. Je wilt met nieuwe oplossingen thuiskomen die zo inspirerend zijn dat je niet kan wachten om ze maandag in je werk in te zetten: in de les, in de teambijeenkomst, in de professionele leergemeenschap, in de school. Maar de tijd om deze inspiratie ter plekke te verwerken in een concrete opbrengst voor de school ontbrak jammer genoeg. En daar gaat het bij professionaliseren in het onderwijs nu juist om: het nemen van tijd om weloverwogen steeds beter te worden in je eigen praktijk.

Is DGPD succesvol geweest? We weten het niet. Het succes hangt af van de wijze waarop scholen zelf verder gaan met ‘3 in balans’: bestuurders, schoolleiders en leerkrachten aan een tafel. Of, naar André Wierdsma: ‘the whole system in the room’. Volgend jaar weer een conferentie! En dan nog beter. Met een dialoog aan een heterogene tafel, de drie geledingen gemixt in gesprek over heikele kwesties die de ‘knopen in de slang’ blootlegt, interactie met de zaal. We willen weer veel inspiratie, maar dan kort en krachtig. Er moet vooral veel tijd zijn om nieuwe ideeën te verwerken en om te zetten in concrete ontwerpen in ontwerplabs. Dat wordt dan weer een mooie dag!

Hanna de Koning is trainer/adviseur en onderzoeker in het omgaan met verschillen in de schoolorganisatie bij Stichting APS.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>