Strafpunten-systeem legt druk op schooladvies

Strafpunten-systeem legt druk op schooladvies

Leerlingen met een gemengd schooladvies moeten op de middelbare school de kans krijgen het hoogste opleidingsniveau te volgen. Dat is de mening van een meerderheid van de Tweede Kamer. Nu worden scholen gestraft als leerlingen naar een lager niveau overstappen, waardoor er scholen zijn die het advies van basisscholen negeren. “We moeten kritisch naar het strafpunten-systeem kijken.”

Dit jaar verandert de overgangsprocedure van de basisschool naar de middelbare school. In eerdere jaren werd de Cito-toets in februari afgenomen, maar deze test verschuift nu naar eind april. De rollen worden nu namelijk omgedraaid, niet de uitslag van de Cito-toets bepaalt naar welke school een leerling na de basisschool gaat, maar het advies van de leerkracht wordt bindend. Het belangrijkste argument voor deze omwenteling in onderwijsland is dat de leerkracht van de basisschool de leerling al langer heeft kunnen volgen. Daarnaast is de Cito-toets slechts een momentopname. Middelbare scholen stuiten daarentegen op de vraag hoe zij moeten omgaan met een gemengd advies, zoals vmbo/havo. Hoewel het sinds dit schooljaar verboden is, heeft een aantal gymnasiumscholen volgens het Algemeen Dagblad wel degelijk leerlingen geweigerd die van hun school een vwo-advies hebben gekregen.

Strafpunten-systeem
Als een leerling op het hoge niveau begint, maar afzakt naar een lager niveau, dan krijgt de middelbare school strafpunten van de Onderwijsinspectie. En die strafpunten zijn schadelijk voor het imago van de school. Middelbare scholen kiezen daarom nu voor het veiligere, lage schooladvies. Een meerderheid van de Tweede Kamer is het niet met deze aanpak eens en wil dat staatssecretaris Dekker nog eens goed kijkt naar hoe dit strafpunten-systeem werkt. Hierover is dan ook gedebatteerd in de Kamer. “Wij vinden dat het onderwijs kinderen kansen moeten geven”, zegt Loes Ypma van de PvdA. “Het is van belang dat middelbare scholen niet worden gestraft als leerlingen een niveau zakken. We moeten dus kritisch naar het strafpunten-systeem kijken.” De Kamer staat achter het bindende schooladvies en staatssecretaris Dekker heeft in het debat laten weten dat het schooladvies bindend blijft.

Verkeerd schooladvies
Veel ouders zijn niet blij met deze ontwikkeling, terwijl ook de vakbond CNV een aantal problemen ziet opdoemen. Het belangrijkste probleem lijkt de druk te zijn die ouders op leerkrachten leggen. Ruim een kwart van de ouders gaf aan bang te zijn voor een verkeerd schooladvies. Daarnaast vrezen verschillende scholen vooral de invloed van hoogopgeleide ouders. “Deze groep is vaak mondig en wil voor hun kind een zo hoog mogelijke opleiding. Dat kan tegen het advies van de school ingaan”, aldus Petra van Haren van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS). Hoewel het schooladvies bindend wordt, zal een eindtoets niet verdwijnen. Voorheen was dit nog niet verplicht, maar vanaf dit jaar moeten scholen wel een eindtoets afnemen. Hoewel dit verplicht is, mag de school zelf weten welke toets wordt afgenomen. De toets moet wel aan de kwaliteitseisen van een onafhankelijke onderzoekscommissie voldoen.

Advies heroverwegen
In de nieuwe versie van de Cito-toetsen worden twee onderdelen getoetst: rekenen en taal. Scholen kunnen ervoor kiezen om naast taal en rekenen ook nog het onderdeel wereldoriëntatie af te nemen. De eindtoets zal rond maandag 20 april worden afgenomen en er zal gedurende drie dagen getoetst worden. De uitslag van de Cito-toets kan direct na de meivakantie verwacht worden. De verwachting is dat dit voldoende tijd geeft om ook leerlingen met een bijgesteld schooladvies op een passende middelbare school te plaatsen. Haalt een leerling een score die hoger is dan op basis van het schooladvies verwacht wordt, dan kan dit advies worden heroverwogen en zo nodig worden bijgesteld.

Door Twan Epe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>