Spelling terug in eindexamen havo/vwo

Spelling terug in eindexamen havo/vwo

Bij het centraal examen Nederlands zal volgend jaar op de havo en het vwo ook weer getoetst worden op spelling. Dat heeft staatssecretaris Dekker van Onderwijs maandag laten weten. De SP had hem hier vragen over gesteld. Jasper van Dijk van de SP wil daarnaast onderzoeken of het mogelijk is om het schrijven van een opstel terug te brengen in het eindexamen Nederlands.

Het is volgens de staatssecretaris van Onderwijs niet zo dat spelling op dit moment helemaal geen rol speelt in de eindexamens. Als een antwoord door idiomatische of grammaticale oneffenheden fout wordt, kunnen er punten worden afgetrokken. “Mijn conclusie is dat het niet meer toetsen op spelling een voor mij ongewenst effect is van de verandering van het onderdeel leesvaardigheid van het centraal examen Nederlands”, schrijft de bewindsman in een brief aan de Tweede Kamer.

Moeite met de Nederlandse taal
Jasper van Dijk van de SP wil weten op welke manier er weer getoetst gaat worden op spelling en schrijfvaardigheid. De Tweede Kamer praat woensdag over eindexamens in het voortgezet onderwijs. Dan gaat de SP’er vragen om een onderzoek naar de mogelijkheid om het opstel weer terug te brengen in het eindexamen Nederlands. Inzetten op taal is geen overbodige luxe: uit onderzoek blijkt dat anderhalf miljoen mensen moeite hebben met communiceren in het Nederlands, in woord en geschrift. De helft hiervan heeft een baan. In januari sloot minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het Taalakkoord met bedrijven om het taalniveau op de werkvloer te verbeteren.

Voor- en vroegschoolse educatie
Het Taalakkoord van minister Asscher is niet het enige initiatief om het taalniveau van de Nederlanders te verbeteren. De Taalunie vraagt extra aandacht voor het Nederlands door in oktober de eerste Week van het Nederlands te introduceren. In deze week worden allerhande initiatieven samengebracht, die inzetten op het verbeteren van de Nederlandse taal. Een manier om taalachterstanden al vroeg tegen te gaan is LOGO 3000 inzetten. LOGO 3000 biedt lesmateriaal aan voor voor- en vroegschoolse educatie, gericht op de woordenschatontwikkeling van peuters en kleuters. Het programma is speciaal ontwikkeld om peuters en kleuters de 3000 woorden van de Basiswoordenlijst Amsterdamse Kleuters (BAK) te laten verwerken voordat zij naar groep 3 gaan.

Online cursus voor volwassenen
Online Onderwijs, partner van Teachers Channel (hoofdsponsor van De Grote Professionaliseringsdag), biedt zowel ouders, leerlingen als leerkrachten de mogelijkheid om aan hun taalvaardigheid te werken met Toets & Train Taal. Een instaptoets legt de scholingsbehoeften van de cursist bloot, zodat aan de hand van kennis- en oefenvragen gericht geoefend kan worden om de taalkennis bij te spijkeren. Spelling is ook een onderdeel van Toets & Train. Er wordt onder andere geoefend met de bezits-s, meervoudsvormen en het vervoegen van werkwoorden. De oefenmodules bestaan uit oefenvragen, die worden aangevuld met digitaal lesmateriaal. Na het beantwoorden van de vraag kan de cursist kennisdocumenten raadplegen om de regels eigen te maken. De oefen- en kennisvragen van Toets & Train Taal zijn powered by Cito.

Door Twan Epe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>