De Grote Professionaliseringsdag is een initiatief van en voor onderwijsprofessionals. De organisatie van de dag is in handen van Inspirezzo en Wi-Active, met als hoofdsponsor Teachers Channel. Met deze werkconferentie willen zij aan het professionaliseringsproces een extra impuls geven.


Heeft u algemene vragen/ opmerkingen dan kunt u mailen met de projectcoördinator of hiernaast het formulier invullen.

Voor inhoudelijke informatie:

Inspirezzo
Bureau voor organisatieontwikkeling
www.inspirezzo.nl

Mauritskade 3
2514 HC
Den Haag
T 070 3638934

Ferd van den Eerenbeemt
06 21505182

Ton de Langen
06 20108048

Uw Naam *

Uw E-mail *

Uw berichtOrganisator & Hoofdsponsor

tclogomail
Teachers Channel
Teachers Channel is het online platform voor alle onderwijsprofessionals die zich willen blijven ontwikkelen. Met het oog op behoud van kwaliteit en kwaliteitsverbetering in het onderwijs, hechten wij veel waarde aan het bieden van informatie van hoogwaardige kwaliteit. Om dit te kunnen garanderen, werken wij samen met gerenommeerde partners. Teachers Channel


logo
Inspirezzo
Onze missie luidt: “Wij inspireren professionals en organisaties om het beste uit zichzelf te halen”. Dat passen wij consequent toe en noemen ons een bureau voor organisatieontwikkeling van onderop: wij geloven dat professionaliseren het meeste oplevert als het plaatsvindt in teamverband en vanuit de werkplek. Inspirezzo


Partners


aps

APS
APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau dat zich bezighoudt met het professioneel begeleiden en adviseren van docenten en management van scholen en onderwijsinstellingen. APS


bazalt

Bazalt
Bazalt biedt werkwijzen, waarvan onderzoek bewijst dat ze effect hebben, gericht op praktijk. Bazalt biedt uitgaven, materialen, training, coaching, advies en begeleiding op de werkplek. Toonaangevend en vooruitstrevend in aanpak, met één focus: effect! Bazalt


edventure

EDventure
EDventure is de branchevereniging van onderwijsadviesbureaus in Nederland. De leden werken binnen het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en jeugdzorg. Met in totaal 2.500 adviseurs beschikt EDventure over een landelijk dekkend netwerk. EDventure


hu

Hogeschool Utrecht
Hogeschool Utrecht leidt hoogwaardige professionals op en werkt daarnaast, door ondernemerschap en kennisontwikkeling, aan de innovatie van de beroepspraktijk. Hogeschool Utrecht 


gorcum

Koninklijke Van Gorcum
Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum richt zich op studenten en professionals in Nederland. Door goed te luisteren naar onze eindgebruikers en naar onze auteurs spelen we optimaal in op de aanwezige informatiebehoefte. Zo bieden wij altijd de beste oplossing, in boekvorm of digitaal.
In het fonds Onderwijs vindt u uitgaven voor zowel de aankomend leraar als de leerkracht in het basisonderwijs. Op Educatiehelden vinden professionals uit het basisonderwijs de laatste informatie van onze auteurs.


hu-sem

Seminarium voor Orthopedagogiek
Het Seminarium voor Orthopedagogiek is een landelijk opererend kennis- en opleidingscentrum met een breed palet van diensten op het gebied van opleidingen, professionaliseren, advies, coaching, begeleiding en praktijkgericht onderzoek. De focus is gericht op het veld van Speciaal Onderwijzen. Seminarium voor Orthopedagogiek


thieme

ThiemeMeulenhoff
ThiemeMeulenhoff is is een van de grootste educatieve uitgeverijen van Nederland en ontwikkelt lesmaterialen voor het primair en voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en hoger onderwijs. Bij de ontwikkeling van nieuwe leermiddelen werkt ThiemeMeulenhoff nauw samen met auteurs en specialisten uit de praktijk, waardoor materialen ontwikkeld kunnen worden die passen bij het onderwijs van nu. Thieme Meulenhoff 


lesco

LECSO (het landelijk expertisecentrum speciaal onderwijs) is een professionele en betrokken organisatie voor het speciaal onderwijs. Wij staan voor alle voormalige cluster 3 en cluster 4 scholen in Nederland. LECSO is een vereniging voor besturen met scholen in het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. Lecso 


oino

OinO-Advies is naast ontwikkelaar en aanbieder op het gebied van trainingen actief als adviesorganisatie voor verdere professionalisering bij scholen en kindcentra. OinO-Advies maakt deel uit van de Rolf groep, en werkt vanuit de vragen en uitdagingen waarmee basisschool- en kindcentra-managers, zorgfunctionarissen, leerkrachten en pedagogisch medewerkers te maken krijgen. Dat kan een (maatwerk) trainings- of ontwikkelingstraject zijn, een coachingstraject, begeleiding ‘on the job’, het doen van organisatieonderzoek, het schrijven van plannen en interimwerk. OinO-Advies 


amac

Amac Pro begeleidt scholen en instellingen tijdens het aankooptraject van een Apple platform binnen de organisatie. Naast het ‘switchen’ naar het Apple platform adviseert het team van Amac Pro ook bij het implementeren van het Apple platform binnen een bestaande Microsoft omgeving. De educatie afdeling van Amac-Pro verzorgt ook diverse standaard trainingen voor het onderwijs. Ook zijn er mogelijkheden voor trainingen op maat op locatie. Op deze manier helpen wij de invoering van iPads in het basisonderwijs succesvol te laten verlopen.
Amac Pro 


ABC afb

De meeste kinderen komen tot bloei bij goed onderwijs. Bij een goede juf of meester. Maar niet elke leerling heeft daar genoeg aan.  want ongeveer vijftien procent heeft tijdelijk extra begeleiding nodig en vijf procent zelfs specialistische ondersteuning. Het ABC staat al bijna veertig jaar vierkant voor goed Amsterdams onderwijs. Onze ruim honderd orthopedagogen, psychologen, taalkundigen, rekenspecialisten en schoolmaatschappelijk werkers zorgen elke dag weer dat de talenten van kinderen optimaal worden benut. Het ABC is er voor de hele schooltijd, van voorschool tot en met voortgezet onderwijs.


OO afb

Onderwijsprofessionals wordt met de Toets & Train modules van Online Onderwijs de mogelijkheid geboden om op een laagdrempelige manier vorderingen te maken op de gekozen leergebieden. Het programma geeft een duidelijke kwaliteitsnorm aan en is het sturingsmiddel voor de organisatie. Online Onderwijs zet met adaptieve E-learning programma’s in op het aanbieden van trajecten op maat voor onderwijsprofessionals die zich willen ontwikkelen op de gebieden van de basisvakken, waaronder taal en rekenen.