Ouderbetrokkenheid belangrijk voor educatieve ontwikkeling

Ouderbetrokkenheid belangrijk voor educatieve ontwikkeling

Zo veel mogelijk peuters voor- en vroegschoolse educatie bieden, achterstand op de basisschool voorkomen en zorgen voor een succesvolle start van de (basis)schoolloopbaan. Dat is het doel van het nieuwe Manifest voor- en vroegschoolse educatie 2015-2018 van de gemeente Breda. Onderwijswethouder Miriam Haagh merkt dat investeren in voor- en vroegschoolse educatie (vve) loont. “Kinderen kunnen onbegrensd ontdekken en op de basisschool starten zonder achterstand.”

In het Manifest VVE zijn afspraken gemaakt voor de voor- en vroegschoolse educatie voor kinderen van 0 tot 6 jaar. De afspraken hebben vooral betrekking op de verbinding tussen school, ouders en kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 6 jaar. Het manifest richt zich op de circa 800 Bredase gezinnen waarbij de kinderen kans lopen op een onderwijsachterstand. Uit diverse onderzoeken blijkt dat de betrokkenheid van ouders bij de educatieve ontwikkeling juist in de eerste zes levensjaren heel belangrijk is. Als ouders hun kind(eren) daarbij al vroeg ondersteunen, verkleint dat later de kans op een achterstand in het basisonderwijs. Het verkleint daarnaast ook de kans op schooluitval.

Ondersteuning met ouders
Het Manifest VVE geeft ouders die dat nodig hebben een extra steuntje in de rug door materialen aan te bieden waarmee ouders met hun kind(eren) aan de slag kunnen. Ook bieden de projecten ‘Spel aan Huis’ en de ‘VoorleesExpress’ een half jaar ondersteuning door de ouders met de kinderen te laten spelen en hun kinderen te laten voorlezen. “Leren in Breda begint al veel eerder dan op de basisschool”, legt Haagh uit. “Aandacht voor vve betekent investeren in onze mini-inwoners, met het maximale resultaat. Ik ben van mening dat investeren in jonge kinderen en hun ouders loont. Kinderen kunnen daardoor onbegrensd ontdekken en op de basisschool starten zonder achterstand.”

Woordenschatontwikkeling
De komende periode wordt ook extra geïnvesteerd in gezinnen met jonge kinderen waar sprake is van laaggeletterdheid. “Een reden om op zoek te gaan naar nog meer kansen voor jonge kinderen is dat de inspectie van Onderwijs de kwaliteit van de Bredase voor- en vroegschoolse educatie heeft geprezen”, vervolgt Haagh. “Dat hadden we niet kunnen bereiken zonder de medewerking, het enthousiasme en de inzet van onze onderwijspartners.” Bouwen aan de basis is belangrijk, omdat onderzoek de risico’s heeft blootgelegd als kinderen de basiswoorden niet snel genoeg leren. De woordenschatontwikkeling heeft een directe relatie met schoolsucces en is cruciaal bij het leren lezen. Een manier om – met ouders – aan woordenschatontwikkeling te werken is LOGO 3000.

Door Twan Epe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>