Online portaal over sociale veiligheid op komst

Online portaal over sociale veiligheid op komst

Vanaf het schooljaar 2015-2016 krijgen scholen de wettelijke verplichting te zorgen voor een sociaal veilig schoolklimaat. Scholen mogen zelf een afweging maken bij de inzet van interventies, mits ze kunnen aantonen dat de gekozen aanpak effectief is. Het is voor scholen echter moeilijk om een keuze te maken voor een anti-pestprogramma, vanwege het ruime aanbod. De Commissie Anti-pestprogramma’s deed eerder al onderzoek naar de bestaande interventies op het gebied van pesten om duidelijkheid te verschaffen. Een online portaal over sociale veiligheid moet ook helpen.

De PO-Raad en VO-Raad onderschrijven het belang van een sociaal veilige schoolomgeving en de noodzaak om pesten tegen te gaan. Om te zorgen dat scholen een goede afweging kunnen maken bij de inzet van anti-pestprogramma’s werken de sectorraden samen met experts van onder andere het Nederlands Jeugd Instituut (NJi), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het Centrum School en Veiligheid (CSV) en het ministerie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Zij werken gezamenlijk aan een portaal met brede informatie over de bestaande interventies en programma’s. Deze geeft bijvoorbeeld zicht op welke bestanddelen deel uitmaken van de interventies.

Commissie Anti-pestprogramma’s
Het onderzoek dat de Commissie Anti-pestprogramma’s deed naar bestaande interventies op het gebied van pesten is de basis voor het nieuwe portaal. Het openstellen van informatie over de anti-pestprogramma’s is een belangrijke stap in de professionalisering van het onderwijs. De NOS meldde in februari dat scholen nog massaal gebruik maakten van afgekeurde anti-pestprogramma’s. Uit onderzoek van de Commissie Anti-pestprogramma’s blijkt dat er weinig informatie beschikbaar is, waardoor sommige scholen voor een interventie kiezen waarvan het nut nog niet bewezen is. De NJi beoordeelde 61 programma’s, waarvan er 48 voorlopig werden afgekeurd. In de media werd de afgelopen tijd de suggestie gewekt dat de ‘afgekeurde’ niet deugen. Dat is volgens de VO-Raad onjuist, maar door de ontstane onrust, blijkt opnieuw dat er behoefte is aan meer informatie en duidelijkheid.

Kinderombudsman ‘verwarrend’
De commissie keurde negen methodes voorlopig goed en bestempelde vier andere als veelbelovend. “De nog niet goedgekeurde anti-pestprogramma’s voldoen het minst aan de criteria van de commissie, maar het is niet bekend of deze interventies minder goed werken”, zei Inge Anthonijsz van het NJi tegenover de VO-Raad. Kinderombudsman Marc Dullaert vertelde eind februari in Nieuwsuur dat de voorlopig afgekeurde programma’s ‘niet deugen en gevaarlijk zijn voor leerlingen’. “Woorden als schadelijk of gevaarlijk zijn duidelijk niet onze woorden. Dat hebben we namelijk niet onderzocht.” Ook de VO-Raad benadrukte in een reactie dat het ‘verwarrend is voor scholen dat de Kinderombudsman erop blijft hameren dat alleen de dertien goedgekeurde programma’s deugen’: “De commissie heeft onderzocht of de plannen goed onderbouwd zijn en niet of ze pesten ook daadwerkelijk tegengaan.”

Meerdere themabijeenkomsten
In de nieuwe database wordt de informatie over de anti-pestprogramma’s opgenomen, maar op termijn wordt het online portaal ook uitgebreid met aanpakken op het gebied van weerbaarheid en sociale vaardigheden. Het doel hiervan is om informatie beschikbaar te stellen, zodat discriminatie en racisme voorkomen kan worden. Het portaal moet eind 2015 beschikbaar zijn, maar eind maart en begin april organiseren de sectorraden samen met Stichting School en Veiligheid regionale bijeenkomsten. Tijdens deze lessen wordt de vraag hoe een school een sociaal veilige omgeving voor leerlingen kan creëren behandeld. Aan de hand van actuele thema’s, zoals pesten, sociale media, geweld, discriminatie en radicalisering, worden ervaringen gedeeld. Daarnaast worden er ook workshops georganiseerd om dieper in te gaan op de preventieve kant, de curatieve kern en het veiligheidsplan. De bijeenkomsten zijn op 31 maart (Zwolle), 2 april (Amsterdam) en 9 april (Eindhoven).

Door Twan Epe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>