Meer aandacht voor kritisch denken en creativiteit

Meer aandacht voor kritisch denken en creativiteit

Joke Aukema is adjunct directeur op de KBS De Hoeksteen in Bussum. Een school van ruim 500 leerlingen. In die functie coördineert ze de ondersteuning van het team. “De afgelopen vier jaar stond vooral in het teken van wat van bovenaf moest, zoals van passend onderwijs en hoe je het onderwijs zo inricht dat je zoveel mogelijk kinderen kunt bedienen. Maar het ging ook over de groepsplannen en het handelingsgericht werken. Nu zijn wij als team meer toe aan iets dat van onderaf komt”. 

Een verrassend concept
Het management van de school probeert ieder jaar met het team via scholingsdagen na te denken over ‘waar ze mee bezig zijn’. Afgelopen oktober bezochten ze een studiedag in het kader van de WIB(Week van de Interne Begeleider) in Utrecht. “Dan raak je geïnspireerd en dan denk je wat gaan we nog ondernemen? Toen liep ik, al googelend, tegen De Grote Professionaliseringsdag (DGPD) aan. Dat vond ik meteen een verrassend concept. Meer in gesprek met elkaar. Niet met de geijkte onderwijs ondersteunende instellingen of besturenorganisaties. Het is weer wat anders”.

“Na die WIB-dag werden een aantal nieuwe thema’s naar binnen geslingerd, zoals professionaliteit en onderwijs voor de toekomst. Die flow vind ik terug op de website van DGPD: geïnspireerd raken en met professionals nadenken over het onderwijs dat je aan het maken bent. Maar ook over de vraag wat de kinderen in de toekomst nodig hebben. Dat spreekt meer uit deze website dan op de websites van andere organisaties die ik de afgelopen jaren ben tegengekomen. De stemming van de WIB-dag wordt doorgezet op de site van DGPD”.

Riedeltje van tevredenheidspeilingen
Voor Joke Aukema komt DGPD op het juiste moment. De afgelopen vier jaar stond vooral in het teken van wat moest. “Nu komt de tijd dat we met elkaar kunnen nadenken. Wij zijn als team meer toe aan iets dat van onderaf komt. Begin maart gaan we daarover met elkaar in gesprek tijdens een studiedag”. Naast het “riedeltje van tevredenheidspeilingen” en terugkijken op de ontwikkelingen van de afgelopen jaren, willen ze nu ook kijken naar wat er ze de komende jaren gaan ontwikkelen.

Als we dat in maart met het team hebben verkend, gaan we in april met een selectie van het team naar DGPD. Wij hopen daaruit zoveel inspiratie te halen dat we met elkaar de plannen voor de komende jaren kunnen opzetten. Zo valt voor ons deze DGPD op een mooi tijdstip”.

Eenpitter
“Wij zijn als school een eenpitter”. Dat hoor je niet veel meer. Alleen in verband met de invoering van passend onderwijs werkten ze tijdelijk samen met een aantal andere kleine schoolbesturen. Het voordeel van een eenpitter is dat de lijnen met het bestuur kort zijn.

De Hoeksteen heeft een kundig bestuur waarin veel hoger opgeleide ouders zitten, zodat ze veel zaken zelf kunnen regelen. “We hebben ouders die weten van personeelszaken of die deskundig zijn op financieel gebied. We zijn gewend onze eigen school te leiden. Wat we vernieuwen doen we samen met het bestuur. Maar de onderwijskundige invulling ligt bij ons. Dus vernieuwing van onderop!”.

Inspraak
De school kent een structuur met bouw-coördinatoren. Toch voelt het team zich soms niet goed geïnformeerd. “Dat sluipt er soms in”, aldus Joke Aukema, “en dat proberen we te voorkomen. Daarom zeggen we nu ook: bij de ontwikkeling van het nieuwe schoolplan gaan we van meet af aan de koppen bij elkaar steken over vragen als: ‘Wat zijn de zaken die we de komende vier jaar moeten gaan belichten?’ en ‘wat hebben kinderen nog meer nodig aan samenwerken en kritisch denken?’. Hoe gaan we dat in ons onderwijs een plek geven?” Dat was de afgelopen jaren wat onderbelicht geraakt. Alles was vooral gericht op resultaatgericht onderwijs en het maken van groepsplannen en dat heeft heel veel gevraagd van de leerkrachten.

Nieuwe inspiratie
Wat hebben kinderen nodig? Dat is de vraag die steeds meer centraal staat. Staatssecretaris Dekker stelde die vraag onlangs ook al. Er is meer aandacht nodig voor kritisch denken en creativiteit. Daar is nieuwe inspiratie voor nodig. Volgens Joke Aukema is er de “laatste jaren vooral veel aandacht gegaan naar taal en rekenen en resultaten die je moet boeken”.
Voor Joke Aukema is DGPD een dag waarop je weer even met elkaar stil staat en waarbij je met elkaar in gesprek raakt. “Ik verwacht dat wij als groep, zoals we er naar toe gaan, ook na die dag tegen elkaar zullen zeggen: dat was interessant. En dat gaan wij nu op school met de rest van het team bespreken en uitwerken in nieuwe plannen”.

Aukema hoopt dat ze vanuit de overheid die ruimte krijgen. Dat er een beetje van de “toetsbatterij” afgaat en dat scholen de ruimte krijgen voor andere belangrijke dingen die wat minder te toetsen zijn. “Dat is wat ik van harte hoop! De toekomstige generatie heeft dat nodig.”

Een interview door Jielis van Baalen.

Er is 1 reactie op dit artikel
  1. Ingrid van aert om 12:28 pm

    Wat een krachtig geluid van een directie! Complimenten aan Joke Aukema, want deze mensen hebben we nodig om het verschil te kunnen maken en het onderwijs te veranderen! Mensen die het lef hebben om buiten de kaders te denken en te handelen! Vertrouwen hebben in hun team en bereid zijn om met elkaar te leren en te onderzoeken. Als je als kind tussen dit soort mensen onderwijs mag volgen, dan krijg je de veiligheid om te leren en op te groeien. Als kunstenaar zie ik al jaren de vele mogelijkheden die er in het onderwijs liggen en er is best interesse en goede wil, maar er ontbreekt zovaak daadkracht en lef! Een mooi en krachtig geluid en ik hoop dat Joke Aukema voor veel schooldirecties een inspiratie zal zijn.
    Vriendelijke groet, Ingrid van Aert

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>