Kinderen geven hun kijk op toekomstig onderwijs

Kinderen geven hun kijk op toekomstig onderwijs

Leerlingen uit groep 7 en 8 van de basisschool zijn in opdracht van Platform Bèta Techniek aan de slag gegaan om een visie te ontwikkelen op wetenschap en technologie in de klas. Op vrijdag 19 juni presenteerden zij hun visie op de school van de toekomst met wetenschap en technologie in de klas. Deze visie is opgenomen in de Deltabooster, een manifest voor wetenschap en technologie in het primair onderwijs. “Als ouders aangeven dat ze het belangrijk vinden dat hun kinderen deze vaardigheden ontwikkelen, kan gezamenlijk worden gezocht naar de mogelijkheden die er zijn.”

“Wetenschap en technologie is een manier van kijken naar de wereld. Onderwijs in wetenschap en technologie stimuleert en bestendigt een nieuwsgierige, onderzoekende en probleemoplossende houding bij kinderen. Het gaat om de ontwikkeling van 21e-eeuwse vaardigheden als creativiteit, kritisch denken, samenwerken en ICT-geletterdheid. En het brengt kinderen kennis bij over de wereld”, raakt volgens de schrijvers van de Deltabooster de kern van het onderwijssysteem. Alleen de vaardigheden taal en rekenen aanreiken doet het kind en de wereld geen recht. Tel daarbij op dat veel scholen didactiek als uitgangspunt nemen en de cirkel is rond: het systeem is leidend in plaats van faciliterend. Daarmee leidt het af van het doel: kinderen goed voorbereiden op de toekomst.

Handreikingen
Hoe breng je wetenschap en technologie in de wereld van kinderen? Het antwoord op deze vraag is simpel: via de leerkrachten van het primair onderwijs. De wijze waarop de leerkracht dit doet, verschilt per regio, per stad, per wijk, per school, per team en zelfs per leerkracht. Wie alleen al op internet zoekt naar wetenschap en technologie-gerelateerde methoden en voorbeeldlessen komt waarschijnlijk tot de ontdekking dat er net zo veel initiatieven zijn als leerkrachten. Leerkrachten zoeken dan ook naar de juiste vorm bij de toepassing van wetenschap en technologie in de klas. Een veelgehoorde reden om niet te experimenteren met wetenschap en techniek is – naast de tijdsdruk – dat daarvoor de affiniteit ontbreekt. De Deltabooster geeft handreikingen om dat te onderzoeken.

Vaardigheden
Wat is wetenschap en technologie en hoe willen kinderen dit terugzien op school?, stond tijdens het onderzoek centraal. “Verspreid over Nederland hebben wij met twintig kinderen ruim negen maanden lang twee Raden van Stuur gevormd. Daarnaast lieten we kwalitatief onderzoek uitvoeren op drie scholen, in de regio’s Noord, Midden en Zuid”, schrijft Adriaan Wagenaar in De Deltabooster. “De kinderen hebben ons inzicht gegeven in wat zij weten van de 21e-eeuwse vaardigheden en waaraan zij denken als je ze samenvoegt om te komen tot ‘een manier van kijken’. Zo zijn we samen met hen uitgekomen bij hun beleving van de 21e-eeuwse vaardigheden. Ook deze hebben we besproken en er zelfs een top negen van gemaakt. De kinderen gaven namelijk zelf aan dat taal en rekenen ‘ook best handig zijn voor later’. De kinderen hebben de 21e-eeuwse vaardigheden al.”

De initiatieven
Het manifest zorgt voor de verbinding van de vele wetenschap en techniek-initiatieven met een eensluidende definitie van de 21e-eeuwse en de cognitieve vaardigheden, in combinatie met een rechtstreeks en regelmatig contact met de wereld om de school heen. Dit is in de loop van het project gaan heten: vier elementen die met elkaar verbonden zijn en elkaar versterken. De 21e-eeuwse vaardigheden zijn er zeven: samenwerken, probleemoplossend vermogen, ICT-geletterdheid, creativiteit, kritisch denken, communiceren en sociale en culturele vaardigheden. De leerlingen hebben hier zelf taal en rekenen aan toegevoegd. Kennis is volgens de leerlingen onmisbaar: zonder kennis geen vaardigheden en daarmee ook geen veranderend gedrag. Met de Deltabooster is het mogelijk om een ‘canvas van vaardigheden’ van tevoren te formuleren op basis van het project, onderwerp of thema. Zo is te zien welke vaardigheden bij de behandeling hiervan aan bod komen.

Mogelijkheden
Het tweede element is ‘Online tooling: ken jezelf’. “De online tooling die wij voorstellen is gebaseerd op het BètaMentalitymodel. Dit model wordt al een aantal jaar ingezet in het voortgezet onderwijs. Het heeft niet alleen de bewustwording van de jongeren vergroot, ook scholen zijn anders gaan kijken. Door te kijken naar de belevingswereld van de leerlingen zijn schoolvakken in een relevante context geplaatst en zo zijn de zeven bètawerelden ontstaan. Net als de wetenschap en techniek-werelden in dit manifest creëren deze ruimte om interesses te ontwikkelen. Bovendien werken de werelden als stimulans om specifieke vaardigheden te laten bloeien door de geboden context”, vervolgt Wagenaar. ‘Participatie: werk met, niet voor de klas’ is het derde element. Leren houdt niet op als de bel gaat: kinderen vergaren via diverse andere kanalen kennis. Daarom is het belangrijk dat leerlingen begrijpen dat de wereld waarin zij leven uit allerlei gemeenschappen bestaat, zoals de wijk, de school, de sportvereniging, bedrijven, ouders, diverse instellingen als musea en leerplaatsen.

“Voor het laatste onderdeel van de Deltabooster kijken we naar de ‘huidige manier van toetsen’: kinderen krijgen de stof aangereikt, gaan ermee aan de slag en na afronding van een hoofdstuk of onderwerp wordt getoetst op beklijfde kennis. Toetsen op de 21e-eeuwse vaardigheden is van groot belang voor de integrale ontwikkeling van het kind en daarmee even belangrijk als rekenen en taal. Zo bouwt elk kind een flinke hoeveelheid kennis en vaardigheden op om hiermee vervolgens naar het voortgezet onderwijs te gaan”, meent Wagenaar, die het belangrijk vindt dat leerlingen van elkaar leren. Beatrice Boots, plaatsvervangend directeur van het Platform Bèta Onderwijs, benadrukt het belang voor dit soort projecten voor scholen om met wetenschap en technologie aan de slag te gaan: “Ook de ouders spelen daarbij een zeer belangrijke rol. Door aan te geven dat ze het belangrijk vinden dat hun kinderen deze vaardigheden ontwikkelen, zoeken we samen naar mogelijkheden.”

Door Twan Epe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>