Invoering passend onderwijs verloopt goed

Invoering passend onderwijs verloopt goed

Sinds 1 augustus 2014 moeten scholen voldoen aan de zorgplicht. Hiermee is de invoering van passend onderwijs een feit. Afgelopen week werd de zesde voortgangsrapportage over deze invoering gepubliceerd. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de overgang naar passend onderwijs tot nu toe goed is verlopen.

De kwaliteit van het onderwijs wordt in belangrijke mate bepaald door het samenspel tussen de bestuurder, de directeur en de leerkracht. Ook bij het succesvol invoeren van passend onderwijs is de samenwerking tussen deze actoren essentieel.

Scholen moeten sinds 1 augustus 2014 voldoen aan de zorgplicht. Zij moeten zorgen dat er een passende onderwijsplek is voor iedere leerling binnen het samenwerkingsverband. Indien er geen ondersteuning geboden kan worden op de huidige school, dan moet het schoolbestuur zelf zorgen voor een goede plek voor de leerling op een andere school binnen dit samenwerkingsverband. Een soepele samenwerking tussen alle partijen is hierbij van belang.

Uit de zesde voortgangsrapportage over de invoering van passend onderwijs van staatssecretaris Sander Dekker blijkt dat scholen en samenwerkingsverbanden hiermee op de goede weg zijn. Het merendeel van de scholen en samenwerkingsverbanden neemt de verantwoordelijkheid om voor de leerlingen een passende plek te vinden. Daarnaast ontwikkelen scholen nieuwe ondersteuningsvormen. Hierdoor kan meer ondersteuning op maat gegeven worden. Deze ondersteuning wordt bovendien sneller ingezet.

De start is goed, maar de scholen zijn er nog niet. Sommige thema’s hebben meer aandacht nodig, zodat deze verder ontwikkeld kunnen worden. In de voortgangsrapportage zijn voor de volgende periode dan ook vier aandachtspunten genoemd. Deze aandachtspunten zijn:

  1. Betrokkenheid van ouders en leraren.
  2. Dekkend aanbod van voorzieningen, waarbij ook een goede plek is voor hoogbegaafde leerlingen en waarbij thuiszitters weer zo veel mogelijk naar school kunnen.
  3. Samenwerking met de gemeente en jeugdhulpverlening.
  4. Interne organisatie van het samenwerkingsverband.

Hier kunt u het volledige voortgangsrapport lezen.

Bron: PO Raad

 

Hoe verloopt de invoering van passend onderwijs binnen uw stichting?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>