‘Huidig onderwijs ongeschikt voor vluchtelingen’

‘Huidig onderwijs ongeschikt voor vluchtelingen’

Veel docenten zijn van mening dat hun mbo-instelling of school nog niet de juiste kwaliteit onderwijs te bieden heeft aan vluchtelingenkinderen. Ze vrezen onvoldoende tijd te hebben om kinderen met bepaalde leerproblemen te helpen. Daarnaast maken ze zich ook zorgen om de verschillende culturele achtergronden van de kinderen.

De onderwijzers zien de noodzaak in nieuwe goede lesprogramma’s. Daarnaast zien leraren en docenten het samenwerken met onderwijsassistenten ook als een eventuele oplossing. Verder geeft het Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP) aan dat meer dan vijftig procent van de docenten ondersteuning bij traumaverwerking nodig heeft.

Dit is alles is naar voren gekomen in de enquête ‘Onderwijs en vluchtelingenkinderen’, die is ingevuld door ruim tweeduizend leraren en docenten in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs over het onderwijs aan vluchtelingenkinderen. Het komt vooral vanuit basisschooldocenten, maar ook leerkrachten uit het voortgezet onderwijs en mbo zien moeilijkheden.

De grootste zorg van de respondenten is de hoeveelheid tijd die beschikbaar is voor de speciale begeleiding. Een eventuele oplossing is het inzetten van assistenten in het onderwijs. Ook zijn docenten bang voor miscommunicatie met de kinderen, omdat zij de taal nog niet voldoende beheersen. Vandaar dat de leerkrachten voorstander zijn van voldoende taalklassen en internationale schakelklassen, zodat de leerlingen de basis van de Nederlandse taal goed leren beheersen. Hier komt ook nog bij dat leraren en docenten zich onzeker voelen over het herkennen van trauma’s bij kinderen. Vandaar dat ze behoefte hebben aan ondersteuning daarvan en aan hulp van experts bij traumaverwerking.

LOWAN scholen
Er zijn al wel opvangscholen die het onderwijs verzorgen aan nieuwkomers, zowel in het Primair (PO) als het Voortgezet Onderwijs (VO). Dit zijn zogenaamde LOWAN scholen. Docenten en leraren kunnen ook hulp zoeken bij LOWAN adviseurs. Deze kunnen de leerkrachten meer vertellen over het onderwijs aan vluchtelingen. Zij zijn dus het aanspreekpunt van LOWAN voor scholen, de overheid en organisaties die te maken hebben met onderwijs aan vluchtelingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>