Experimenteren om achterstand tegen te gaan

Experimenteren om achterstand tegen te gaan

De sectororganisaties voor het primair onderwijs (PO-Raad) en sociaal werk (MOGroep) en de Branchevereniging kinderopvang willen de doorgaande leerlijn van kinderen van 0 tot 12 jaar beter laten verlopen. Zij roepen de overheid op om tegenstrijdige of overbodige wet- en regelgeving te schrappen en het toezicht op het onderwijs en kinderopvang beter op elkaar af te stemmen. De organisaties hebben samen het actieplan ‘Geef kinderen de ruimte’ opgesteld om te voorkomen dat leerlingen met een achterstand binnenkomen in groep 1 van de basisschool.

De organisatie geeft aan dat onderwijs, kinderopvang en gemeenten een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben om kinderen een goede start in het leven te bieden. “Iedere partij heeft specifieke kennis in huis en juist door samenwerking kan dit elkaar versterken”, zei Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad, tijdens de presentatie van het actieplan in Den Haag. “Er moeten duidelijke afspraken komen tussen de school, kinderopvang, peuterspeelzalen en sportorganisaties. Wij willen voorkomen dat leerlingen met een achterstand binnenkomen in groep 1. Ook moet het voor ouders eenvoudiger worden om opvoeding en werk te combineren. De huidige wet- en regelgeving maakt samenwerking tot ‘een complexe en tijdrovende klus’. We denken nu niet vanuit het kind.”

Wet- en regelgeving
“We benaderen het kind namelijk vanuit instituties en wet- en regelgeving. We willen dat graag veranderen, maar lopen tegen de grenzen van die regels aan.” Dat het nog niet is gelukt dit te doorbreken, komt omdat er bij dit onderwerp al gauw wordt gedacht dat jonge kinderen naar school moeten”, voegde René Peeters, wethouder Jeugd, maatschappelijke ontwikkeling, onderwijs en sport in Almere, eraan toe. “Maar het gaat om een doorlopende ontwikkeling van leren naar spelen.” De Wet Primair Onderwijs (WPO) en de Wet Kinderopvang en Kwaliteitseisen Peuterspeelzalen (WKKP) bieden ruimte om binnen de wettelijke kaders te experimenteren. Om maatwerk op lokaal niveau mogelijk te maken zijn aanpassingen in deze wetten op gemeentelijk niveau noodzakelijk.

Een experiment begint volgens de organisatie met het formuleren van een gezamenlijke visie: wat hebben de kinderen en gezinnen in deze wijk nodig? Door op verschillende plaatsen meerdere kindcentra te ontwikkelen, is lokaal maatwerk mogelijk. “Er kunnen experimenten gestart worden in verschillende contexten, bijvoorbeeld in een krimpgebied of achterstandswijk. Daarnaast kunnen experimenten een verschillende focus hebben, zoals het jonge kind, sport of cultuur”, vervolgt Peeters. Verschillende samenwerkingsvormen, zoals kindcentra, zijn alleen mogelijk met combinaties van wettelijke vrijstellingen. Deelexperimenten laten volgens de PO-Raad zien dat het niet goed werkt als er alleen op een aantal onderdelen ruimte wordt gegeven. De partijen die een samenwerking aangaan, moeten dit volgens de organisatie bekrachtigen met een overeenkomst. Zo kunnen zij dus een beroep doen op de wettelijke experimenteerruimte.

Leren door te spelen
De Onderwijsinspectie heeft in 2013 voor het eerst grootschalig onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de Nederlandse vroeg- en voorschoolse educatie. Kinderdagverblijven en peuterspeelzalen bieden voorschoolse educatie aan, terwijl bassischolen vroegschoolse educatie aanbieden in groep 1 en 2. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het wegwerken van taalachterstanden bij jonge kinderen, maar uit onderzoek blijkt dat vooral kleinere gemeenten steken laten vallen. De gemeente Rotterdam maakte in januari bekend dat zij tien miljoen euro extra gaan investeren om alle peuters naar voorschoolse voorzieningen te laten gaan. Alle peuters kunnen daar vanaf hun tweede levensjaar terecht. Tot hun vierde worden ze dan spelenderwijs klaargestoomd voor de basisschool.

Veel experimenteren
Op die manier moeten kinderen beter aansluiting vinden bij het basisonderwijs en wil onderwijswethouder Hugo de Jonge achterstanden in het onderwijs voorkomen. Dat staat in het nieuwe onderwijsbeleidsplan van de gemeente Rotterdam. De peuters van zowel werkende als niet-werkende ouders hebben recht op minimaal twee dagdelen onderwijs, ofwel acht uur. Kinderen die het risico lopen op een achterstand in bijvoorbeeld taal en rekenen, hebben recht op tien tot 12,5 uur per week voorschoolse zorg. Dat meldt De Telegraaf. De peuterschool is een onderdeel van het ‘brede Rotterdamse plan voor beter onderwijs’. Dit plan is een voorbeeld van een experiment waarbij getoetst wordt of ‘leren door te spelen’ bijdraagt aan het terugdringen van achterstanden. Het actieplan en dergelijke experimenten moeten bijdragen aan een ‘kindvoorziening’ voor alle kinderen.

Door Twan Epe

Er zijn 3 reacties op dit artikel
 1. Nelleke om 9:02 am

  Ik heb een vraag over het artikel. Ik vroeg me af vanaf welke leeftijd dit geldt? Dus vanaf wanneer kunnen de kinderen naar de opvang.
  Dit is mijn vraag omdat ik met veel gezinnen werk die kinderen hebben met taalachterstand voor veel kinderen zou dit nuttig zijn om eerder naar kinderopvang te kunnen gaan.

  Ik hoop snel wat van u te horen, aangezien dit goed is voor de gezinnen en de kinderen die ik in Rotterdam begeleid.

  Met vriendelijke groet,

  Nelleke Bongers

  • De Grote Professionaliseringsdag Auteur om 9:13 am

   Beste Nelleke,

   De voor- en vroegschoolse educatie in Rotterdam geldt voor peuters van 2,5 tot vier jaar. In die periode worden zij in ‘groep 0′ voorbereid op de basisschool. Het project groep nul draagt bij aan een beter fundament voor kleuters die instromen in het basisonderwijs. Groep nul verschilt in een aantal opzichten van een voorschool-peuterspeelzaal, vanwege de doorgaande leerlijn.

   Een groep nul is een samenwerking tussen het peuterspeelzaalwerk en de basisschool en valt onder de basisschool. Op die manier wordt de doorgaande leerlijn voor de overstap van groep nul naar de kleuters en groep 1 en 2 gegarandeerd. U kunt meer informatie vinden op de website http://onderwijsbeleid010.nl/ onder het kopje ‘Het jonge kind (0 – 4 jaar)’ of via http://onderwijsbeleid010.nl/groep-nul.

   Met vriendelijke groet,
   Twan Epe

 2. Pingback: Regels schrappen voor doorgaande leerlijn niet nodig - De Grote Professionaliseringsdag

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>