Een gevarieerd en flexibel onderwijsstelsel

Een gevarieerd en flexibel onderwijsstelsel

De onderwijsraad roept op tot een flexibeler onderwijsstelsel dat zich kan aanpassen aan de veranderende eisen vanuit de samenleving. Toch adviseert de raad geen grote stelselwijziging om dit mogelijk te maken.

De samenleving verandert in een hoog tempo. Zo ook de eisen die aan het onderwijs gesteld worden. De onderwijsraad geeft in zijn advies ‘Een onderwijsstelsel met veerkracht’ aanbevelingen hoe het onderwijs hier het beste op kan inspelen.

Maatschappelijke veranderingen doen zich niet overal op dezelfde manier of in hetzelfde tempo voor. Daarom adviseert de onderwijsraad geen stelselwijziging van het huidige systeem, maar adviseert om de veerkracht van het systeem te verbeteren. Wanneer scholen het vermogen hebben om zich aan te passen, kunnen zij beter inspelen op lokale onderwijsbehoefte door bijvoorbeeld programma’s en leerwegen aan te passen.

Wel is belangrijk dat schoolbesturen, directeuren en leerkrachten de ruimte krijgen om vernieuwende initiatieven te creëren. Volgens de onderwijsraad biedt bestaande wet- en regelgeving hier al ruimte en mogelijkheden voor, maar wordt deze ruimte niet altijd benut. De onderwijsraad adviseert dan ook dat de overheid innovatie omtrent sector- en kolomoverstijgende initiatieven actief moet stimuleren. Ook moet belemmerende regelgeving weg genomen worden. Daarnaast moet de overheid een aantal ijkpunten in het stelsel waarborgen, zodat innovatie niet ten koste gaat van de kwaliteit van het onderwijs. Het borgen van de professionaliteit van het onderwijspersoneel is hierbij aandachtspunt.

Hier kunt u het volledige advies lezen.

Bron: Onderwijsraad

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>