Docenten vaak slachtoffer van geweld op social media

Docenten vaak slachtoffer van geweld op social media

Bijna een op de vijf medewerkers in het onderwijs is wel eens het slachtoffer geweest van agressief gedrag op social media. De politie staat op nummer een in de ranglijst als het gaat om de hinder van onacceptabel gedrag via het internet, maar op nummer twee staan zonder twijfel werknemers uit het basis-, voortgezet- en middelbaar onderwijs. Dit wordt duidelijk uit een enquête die is gedaan onder 2669 werknemers met een publieke taak door de Algemene Onderwijsbond.

Volgens de enquête is 13 procent van de respondenten slachtoffer van online hinder. Slechts 30 procent van de incidenten wordt gemeld bij werkgevers. Dit komt omdat sommige er minder waarde aan hechten dan anderen. Waar de één een  gekke foto als onacceptabel gedrag ziet, vindt de ander een doodsbedreiging pas een vorm van onaanvaardbaar gedrag. De meesten beschouwen  zichzelf als slachtoffer op sociale media als er sprake is van het verspreiden van laster en leugens. Daar onder verstaan de leerkrachten seksueel getinte grappen, seksuele toespelingen en het openbaar maken van seksuele foto’s genoemd.

Zowel werkgevers als werknemers weten niet goed hoe ze onacceptabel gedrag via sociale media tegen moeten gaan. Er zijn geen gedragsregels opgesteld door de werkgever voor het gebruik van sociale media. De initiatiefnemer van de enquête, het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak, vindt dat dit anders moet. Het centrum adviseert dat de discussie over sociale veiligheid op school verbreed moet worden naar de sociale veiligheid van het onderwijzend personeel.

Ministerie van Binnenlandse Zaken
Ook het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een onderzoek gedaan naar online agressie tegen werknemers in de publieke sector. Uit dit onderzoek blijkt dat de meeste docenten die wel eens doelwit zijn geweest de bedreigingen of scheldpartijen niet serieus nemen. Het is dus maar de vraag of de extra maatregelen die het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak nodig vindt, ook echt doorgevoerd gaan worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>