Dekker: “Kwaliteit vve mag niet verschillen per gemeente”

Dekker: “Kwaliteit vve mag niet verschillen per gemeente”

Peuters met een risico op een taalachterstand worden steeds beter geïdentificeerd en de kwaliteit van voor- en vroegschoolse educatie (vve) groeit gestaag. Tegelijk zijn er nog grote verschillen tussen gemeenten in kwaliteit en toegankelijkheid van deze voorzieningen. Een belangrijke verklaring hiervoor is het beschikbare budget, dat sterk varieert tussen gemeenten. Dat is voor staatssecretaris Dekker van Onderwijs een reden om samen met de Tweede Kamer naar een oplossing te zoeken. Hij verwacht dat de veranderingen in 2017 doorgevoerd kunnen worden.

Grote gemeenten krijgen in vergelijking met andere gemeenten verhoudingsgewijs meer geld om vve te organiseren. Tevens is de verdeelsleutel, die gebaseerd is op de zogenoemde schoolgewichten, voor het geld al een tijd niet bijgesteld. Een grote gemeente krijgt daardoor vaak twee tot drie keer meer geld per kind met een risico op een (taal)achterstand dan een kleinere gemeente. De kwaliteit en de beschikbaarheid van vve in kleine gemeenten blijft daardoor achter. “Voorschool kan een groot verschil maken in het leven van een kind”, zegt staatssecretaris Dekker van Onderwijs in gesprek met de Rijksoverheid. “Wat mij betreft moet het niet uitmaken waar een kind woont, maar dat is nu wel zo.” De staatssecretaris doelt daarmee op de grote verschillen tussen de budgetten.

Taalachterstand signaleren
“Op dit moment krijgt Leiden bijvoorbeeld ruim twee keer zoveel geld voor vve als Katwijk, terwijl er evenveel kinderen wonen die ervoor in aanmerking komen”, vervolgt staatssecretaris Dekker. “Ik ga samen met de Tweede Kamer kijken hoe ieder kind met een risico op een taalachterstand het aanbod kan krijgen dat het nodig heeft om een goede start te maken op de basisschool.” Uit onderzoek blijkt dat alleen vve van hoge kwaliteit effect heeft. De afgelopen jaren is dan ook fors geïnvesteerd om het niveau van leidsters te verhogen, om te beginnen in de grotere gemeenten. De eerste effecten zijn nu zichtbaar. Ook lukt het gemeenten steeds beter om kinderen met een risico op een achterstand tijdig te signaleren en een plek in een voorschoolse voorziening aan te bieden.

Door Twan Epe

Een manier om taalachterstanden al vroeg tegen te gaan is LOGO 3000 inzetten. LOGO 3000 biedt lesmateriaal aan voor voor- en vroegschoolse educatie, gericht op de woordenschatontwikkeling van peuters en kleuters. Het programma is speciaal ontwikkeld om peuters en kleuters de 3000 woorden van de Basiswoordenlijst Amsterdamse Kleuters te laten verwerken voordat zij naar groep 3 gaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>