D66 en PvdA: ‘Hebben de nieuwe toelatingseisen wel het gewenste effect?’

D66 en PvdA: ‘Hebben de nieuwe toelatingseisen wel het gewenste effect?’

De Tweede Kamer maakt zich zorgen over het dalende aantal instromers op de Pabo. Uit voorlopige cijfers blijkt dat dat aantal met 35% is afgenomen. De PvdA en D66 vroegen zich hardop af of de nieuwe instroomeisen studenten afschrikt om de stap naar de pabo te maken. Bussemaker herinnerde de partijen eraan, dat de toelatingseisen konden rekenen op brede steun van de Kamer en raakt vooralsnog niet in paniek.

Bussemaker reageerde in een Kamerdebat over de lerarenopleidingen, waarin ook de sterk dalende instroom ter sprake kwam, weten de zorgen deels te begrijpen. “De strengere eisen van de pabo’s zijn een spannende maatregel, want ze hebben vrij vergaande effecten. We zien nu dat de inschrijvingen op de pabo aanzienlijk zijn gedaald. De voorlopige inschrijfcijfers die zijn gemiddeld met 35.5% afgenomen. Dus ik begrijp de zorgen en dan in het bijzonder bij de monodisciplinaire pabo’s, want dat brengt grote bedrijfsmatige aspecten met zich mee in de financiering en organisatie”, citeert Science Guide de minister.

Kwaliteit
De minister is echter van mening dat het dalende aantal instromers niet per definitie een slechte ontwikkeling hoeft te zijn. Het kaf wordt volgens haar van het koren gescheiden door de strengere toelatingseisen, iets dat de kwaliteit van de opleidingen waarschijnlijk alleen maar ten goede zal komen.  “We moeten niet vergeten dat een groot deel van die instroomdaling zeer waarschijnlijk komt, omdat studenten die niet geschikt zouden zijn voor de pabo, ook niet meer worden toegelaten. Ik hoop ook dat de leerresultaten van het eerste studiejaar dan een verbetering laten zien.”

De PvdA
De PvdA is van mening dat er meer gedaan moet worden om te achterhalen of er wel de juiste mensen voor de pabo’s worden geselecteerd. “Als we begin 2016 de definitieve instroomcijfers krijgen, dan kunnen we over een paar jaar iets zeggen over de persoonlijke eigenschappen van de dan in de Pabo gekomen docent en hoe je deze herkent. Maar ik vind dat eigenlijk te laat. Ik wel de minister toch vriendelijk verzoeken om met een tussentijdse evaluatie te komen. De signalen die ik krijg vanuit de pabo’s vind ik zorgwekkend en ik ben daar niet de enige in. Het gaat mij maar om één ding: selecteren wij de juiste mensen voor de pabo’s?”

D66
De partij kon op bijval rekenen van D66. “Ik ben heel benieuwd hoe de minister gaat vaststellen of we wel de juiste eisen hebben. We moeten ons nu de vraag stellen of we de studenten buiten houden die minder geschikt zijn. We mogen er vanuit gaan, althans dat is de vooronderstelling, dat door deze strengere eisen de kwaliteit van de instroom toeneemt. Dan bestaat de mogelijkheid om de kwaliteit van de opleiding te laten toenemen. De verwachting van de minister is dat dan ook het rendement toeneemt. Maar dat is het trilemma waar de hogescholen al diverse keren op gewezen hebben. Dat als men de eisen van de opleiding verhoogt het maar zeer de vraag is of het rendement toeneemt. Ik zou willen weten of de eisen die gesteld zijn ook het gewenste effect hebben.”

Nieuwe toelatingseisen
Sinds dit jaar gelden er nieuwe toelatingseisen voor de pabo. Studenten moeten nog voordat zij toegelaten worden op de opleiding getoetst worden. Er wordt gekeken naar hun kennis over aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek. Dit geldt niet voor studenten met een vwo-diploma of een afgeronde hbo- of wo-opleiding, die direct worden toegelaten tot de opleiding.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>