Conferentie 2015

PROGRAMMA: ACTIEF IN GESPREK

10.00 Opening

10.00 Welkom door gespreksleider Ferd van den Eerenbeemt
10.15 Keynote door Louise StollLouise Stoll is Professor of Education at London Centre for Leadership in Learning at the University of London. Louise Stoll kent de schoolpraktijk als kleuterjuf, onderzoeker en hoogleraar. Ze werkte in Engeland, Oostenrijk, Nieuw Zeeland, Australië en Canada en was van 2001 t/m 2005 president van The International Congress for School Effectiveness and Improvement.  Nu is zij als onderzoeker, consultant, spreker, cursusleider en hoogleraar werkzaam in het internationale onderwijsveld.

11.15 Dialoog aan tafel

Drie tafelgesprekken van ieder 20 minuten onder leiding van Ferd van den Eerenbeemt. De tafelgesprekken zijn kort, krachtig en plenair. Het eerste tafelgesprek is met initiatiefrijke leraren, het tweede met geïnspireerde directeuren en het derde met bevlogen bestuurders. Tussen de tafelgesprekken is er een kort inspirerend intermezzo!

Ronde 1: Initiatiefrijke leerkrachten
Paul van Soest, bestuurder Leraren met Lef en leraar CSG De Goudse Waarden
Marjolein Held, MBO-docent Willem I College Den Bosch en voorzitter Beroepsvereniging Docenten MBO Den Bosch
Petra Boogert, GPO-WN taalcoördinator en leerkracht de Wegwijzer, Zwijndrecht

Intermezzo Marco Snoek

Ronde 2: verlichte directeuren
Dik van Donselaar, directeur Oranje Nassau School Bilthoven en Groenhorst Maartensdijk
Ine van Vuuren, locatiedirecteur KOLOM-SBO-Zuid, Amsterdam
Per Ebbelink, directeur Kindcentrum Amby, Maastricht

Intermezzo Marco Snoek

Ronde 3: bevlogen bestuurders
Leon de Wit, voorzitter College van Bestuur bij NUOVO, Utrecht
Ingrid Verheggen, voorzitter College van Bestuur Almeerse Scholen Groep, Almere
Ellen Voskuilen, lid bestuursteam primair onderwijs Zaan Primair, Zaandam

12.30 -13.15 LUNCH

9:15-17.00 Onderdeel 1 Lint van Good Practices

Doorlopend tot 17:00 uur tijdens de inloop, de lunch en de borrel aan het einde van de dag kunt u het leerlint bezoeken. Daar vindt u 11 good practices, aanpakken en instrumenten die u verder kunnen helpen. Of u kunt onder het genot van een broodjes, een drankje, kopje koffie of hapje in gesprek gaan met collega’s van andere scholen, bovenschoolse stichtingen en academies. 

13.15-15.45 Onderdeel 2 Workshops

Tijdens de 6 Workshops en 1 interactieve lezing wordt u uitgedaagd om aan de slag te gaan met onderwerpen die van belang zijn in relatie tot 3 in balans. Daarbij kunt u denken aan distributed leadership, persoonlijke ontwikkeling, professionele leergemeenschappen, obstakels voor leren, het belang van masterstudies, onderzoekend lesgeven en (in)formeel leren.

13.15-15:45 Onderdeel 3: Short stories

Er zijn 6 short stories met verhalen van professionals uit het onderwijs. Korte, inspirerende verhalen van aanpakken die werken. Deze mensen vertellen over de obstakels die zij hebben ervaren en de oplossingen die zij hebben gevonden en toegepast. Vanzelfsprekend is ook hier ruimte voor gesprek en discussie. 

9:15 -17:00 Onderdeel 4 Informatiemarkt

Doorlopende informatiemarkt met interessante instrumenten, producten een aanbieders.

15.45 Afronding van de dag door Ferd van Eerenbeemt en Dick de Wolff

16.15 Gezamenlijke borrel

Digitale congresmap

Wanneer u zich heeft aangemeld ontvangt u medio maart 2015 een ‘digitale-congres-map’ met daarin een beschrijving van alle tafels, workshops, short stories, deelnemers leerlint en partners die u op de markt van instrumenten en aanpakken gaat vinden. Met behulp van deze ‘digitale-congres-map’ kunt u actief bepalen welke kennis, inzichten en informatie u wilt halen op 10 april.

3 IN BALANS: LERAAR – DIRECTEUR – BESTUURDER

Onderwijs floreert in een context waarin de leraar zijn passie en vakmanschap kan inzetten. De opgave voor directeuren en bestuurders om dat in hun school of scholen te realiseren. Maar hoe doet u dat?

 • U heeft ambities, maar u weet dat leraren het moeten doen. Hoe worden ze (mede) eigenaar van die ambitie?
 • Hoe kunt u én koersvast zijn, én ruimte geven aan schoolontwikkeling van onderop?
 • Hoe biedt u een kader dat niet beperkt, maar uitnodigt tot eigen initiatief?
 • Hoe faciliteert u zo goed mogelijk?

Vragen die gaan over het zoeken naar een constructieve spanning tussen de 3 spelers vanuit een sterk besef van ieders rol en verantwoordelijkheid. Uw uitdaging: “hoe breng ik de 3 in balans?”

Deze en andere vragen en thema’s komen tijdens De Grote Professionaliseringsdag 2015 uitgebreid aan bod.

Net als in 2014

Net als in 2014, kunt u van ons een dynamische en energieke bijeenkomst verwachten met

 • een kei van een inleiding door Louise Stoll in aansluiting op Joseph Kessels‘ inleiding over professionele cultuur,
 • pittige tafelgesprekken onder leiding van Ferd van den Eerenbeemt,
 • ‘short stories’ die u prikkelen,
 • intelligente directeuren die u bevragen,
 • eigenwijze leraren die de leiding nemen,
 • resultaten van relevant onderzoek

En uiteraard is er informatie, inzichten en kennis te halen die u direct kunt gebruiken in uw eigen praktijk. De aanpak is op onderdelen aangepast omdat we geleerd hebben van de evaluatie van de 1e keer.

Wilt u zelf bijdragen? Heeft u ideeën?

Neem contact met ons op! En meldt u zich aan als belangstellende, dan krijgt u in de loop van het jaar via blogs en een nieuwsbrief al informatie waar u mee aan de slag kunt in uw eigen praktijk.

VISIE OP HET THEMA

De tijd van grote, meeslepende ideeën bedenken en die vervolgens droppen op de werkvloer is definitief voorbij: Top-down sturing is passé; het werkt niet!. De uitdaging van nu is om de visie op leren te verbinden met “ontwikkeling van onderop”. Leraren op de werkvloer hebben zich verbonden aan die visie en zijn mensen die iedere dag weer ervaren wat werkt en wat niet. Zij zijn dan ook de veranderagenten om het onderwijs steeds beter te maken. Maar hoe stuur je van onderop als je zelf in een leidinggevende rol zit als teamleider, directeur of bestuurder? Dat is op zijn zachts gezegd een paradoxale uitdaging! Kan dat wel? Ja, we weten dat het kan, maar het is niet eenvoudig!

De Leraar … neemt de leiding

Laten we beginnen bij de leraar. De opdracht voor de leraar is om leiding te nemen over het verbeteren van het onderwijs en het verbeteren van zijn eigen professie. Hij ziet als geen ander samen met zijn collega-leraren, wat er goed gaat en beter kan. Dat vraagt reflectie en initiatief. Maar wil hij dat wel? Is hij voldoende gemotiveerd om steeds weer te zoeken naar nieuwe wegen om leerlingen tot grotere hoogten te brengen? Is hij voldoende kritisch en toetst hij zijn handelen aan zijn collega’s? Kan hij het ook, in de zin dat hij de competenties heeft om te reflecteren en te zien wat hij moet leren? Of heeft hij gebrek aan ruimte om te doen wat hij wil en kan en ligt daar de crux?

De directeur …. stelt vragen

De directeur – als metafoor voor de leidinggevende op een school – heeft als opdracht leraren de goede vragen te stellen zodat hen dit verder helpt in hun professionele ontwikkeling. De directeur daagt uit, stimuleert initiatieven, geeft de ruimte voor ontwikkeling en faciliteert.
Maar kan hij dat wel? Weet hij een context te creëren waarin er geleerd en verbeterd wordt, ondanks grote werkdruk? Hoe gaat hij om met niet-presteerders? Kan hij vertrouwen geven aan de professionals of wil of kan hij niet loslaten, bang dat hij bijv. zijn streefcijfers niet haalt?

De bestuurder …. is blij

Op relatieve afstand overziet de bestuurder wat er gebeurt op de scholen en is blij! Blij met de bovengenoemde leraar en directeur omdat die er samen voor zorgen dat het onderwijs op niveau is en leerlingen zich goed ontwikkelen. Zijn opdracht is om precies te weten bij wie hij wat moet doen, of juist niet doen, om processen zo autonoom mogelijk te laten plaatsvinden. En uiteraard is hij eindverantwoordelijk voor het voldoen aan de wettelijk vastgelegde kwaliteitseisen.
De vraag is of hij een buffer vormt voor de externe druk en een goed ontwikkelklimaat kan creëren waarin scholen kunnen excelleren. Of delegeert hij die druk “slechts” naar beneden? Is hij wel in staat om de verschillen tussen mensen te zien en goed in te zetten?

3 in balans

De kwaliteit van het onderwijs wordt in belangrijke mate bepaald door het samenspel tussen deze 3 actoren. De kwaliteit van de bestuurder om op maat én te sturen én ruimte te geven en dit te doen met én lef én liefde, is cruciaal voor de directeuren in de scholen. Als een bestuurder hierin slaagt, dan wordt dat ‘gevoeld’ op de werkvloer. Maar hetzelfde geldt voor een directeur. Zijn vaardigheid om zowel eisen te stellen aan een lerende houding als oog te hebben voor de menselijke maat, is cruciaal voor leraren. Hij zal extra slim moeten zijn in het zien waar goede energie ontstaat, en hoe hij die kan versterken of gewoon niets doen. Hij zal zijn eigen persoonlijkheid in een open sfeer neer moeten zetten. En de leraar? Die verdient het om uitgedaagd, gestimuleerd en voor alles toegerust te worden om te werken aan beter onderwijs voor zijn leerlingen. Dat begint met permanente aandacht voor de eigen professionele ontwikkeling, zodat hij zijn eigen talenten kan ontwikkelen en met collega’s kan inzetten voor leerlingen. En hoe beter dit gaat, hoe verder de leiding zich terug kan en moet trekken. Nieuw leiderschap is én verantwoordelijkheid nemen én loslaten vanaf de leraar met de leerlingen tot de bestuurder met zijn directeuren.

Deze werkconferentie biedt een rijk programma rondom deze visie.

TAFELDISCUSSIES

Tijdens de tafeldiscussies gaat Ferd van den Eerenbeemt in gesprek met initiatiefrijke leraren, verlichte directeuren en bevlogen bestuurders. De tafeldiscussies zijn kort, krachtig en plenair. Deze worden door Ferd van den Eerenbeemt energiek geleid. Tussen de tafels een kort inspirerend intermezzo van een directeur, bestuurder of professional. Uit een branche waar continue ontwikkeling van professionals de normaalste zaak  van de wereld is.

Ronde 1: Initiatiefrijke leerkrachten

Paul van Soest, bestuurder Leraren met Lef en leraar CSG De Goudse Waarden
Marjolein Held, MBO-docent Willem I College Den Bosch en voorzitter Beroepsvereniging Docenten MBO Den Bosch
Petra Boogert, GPO-WN taalcoördinator en leerkracht de Wegwijzer, Zwijndrecht

Ronde 2: Verlichte directeuren

Dik van Donselaar, directeur Oranje Nassau School Bilthoven en Groenhorst Maartensdijk
Ine van Vuuren, locatiedirecteur KOLOM-SBO-Zuid, Amsterdam
Per Ebbelink, directeur Kindcentrum Amby, Maastricht

Ronde 3: Bevlogen bestuurders

Leon de Wit, voorzitter College van Bestuur bij NUOVO, Utrecht
Ingrid Verheggen, voorzitter College van Bestuur Almeerse Scholen Groep, Almere
Ellen Voskuilen, lid bestuursteam primair onderwijs Zaan Primair, Zaandam

Kent u zo’n leraar, directeur of bestuurder die een goede invulling geeft aan 3-in-balans? U kunt hem of haar voordragen als tafelgenoot! Stuur een mail naar ferd@inspirezzo.nl.

WAAROM DEZE CONFERENTIE?

 • Er is een grote behoefte bij een groeiende groep leraren om permanent aan deskundigheidsbevordering te werken.
 • Vanuit het landelijke beleid wordt steeds meer nadruk gelegd op het belang en de kwaliteit van de leraar als de belangrijkste factor voor de kwaliteit van het onderwijs. Dat schreeuwt om initiatieven om te werken aan een professionele schoolcultuur, waar professionele leraren tot hun recht komen.
 • Scholen zijn dan ook allemaal bezig een strategisch beleidsplan te maken voor de komende jaren waarin de professionalisering van de leraar één, zo niet hét, centrale thema is.

Wat is het precies

 • inspiratie voor schoolleiders en bestuurders bij hun ambities op het gebied van professionalisering in de scholen.
 • inzicht in de belangrijkste succesfactoren en thema’s voor professionalisering
 • concrete formats om in de eigen context stappen te kunnen zetten naar een professionele organisatie met bekwame leraren.

Profiel bezoeker

De Grote Professionaliseringsdag is interessant voor alle groepen behorende tot de 3 in balans:  bestuurders, schooldirecteuren en leerkrachten. Zij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor en intensief bezig met professionaliseringsbeleid. Deze groep gaat op de dag kennis uitwisselen en van elkaar leren hoe zij de professionalisering binnen hun organisatie verder kunnen stimuleren. Maar deze werkconferentie is ook relevant voor (bovenschoolse) Academie-managers en HR-managers.

Specifiek wordt de uitnodiging gericht met het verzoek om met een groep in te schrijven; bijv. een bestuurder, één of meer schoolleiders en een leraar. De impact van een bezoek aan het congres wordt groter als een aantal mensen uit de organisatie gezamenlijk daarna het geleerde in de praktijk brengt.

Uiteraard zijn andere belangstellenden ook van harte welkom, maar aanmeldingen met bovenstaand profiel hebben voorrang.

Inschrijven

Het inschrijfformulier zal in een nieuw tabblad worden geopend.

Komt u met drie personen?

Uiteraard kunt u alleen komen om geïnspireerd te worden en actief aan de slag te gaan met het thema. Maar wij raden u aan om de 3 in balans ook deze dag in praktijk te brengen en met een aantal collega’s te komen. Dit levert u ook nog een aantrekkelijk voordeel op.

U ontvangt  een korting als u zich inschrijft met 3 personen uit uw organisatie (bestuurder, directeur en leraar). U betaalt dan € 245, – p.p.*. Als u alleen komt, betaalt u het standaard tarief (€ 295, – p.p.*)

Wanneer u zich nu aanmeldt en later besluit om samen met een aantal collega’s vanuit de scholen en/of bovenschoolse organisatie de dag te bezoeken, wordt dat automatisch verrekend.

*Alle tarieven zijn exclusief  BTW


Het inschrijfformulier zal in een nieuw tabblad worden geopend.