Afwijking van onderwijstijd voor kinderen met beperking

Afwijking van onderwijstijd voor kinderen met beperking

Er mag worden afgeweken van de voorgeschreven onderwijstijd, als het gaat om kinderen met een beperking. Dit schrijft staatssecretaris Dekker van Onderwijs in een brief aan de Kamer. Kinderen met een beperking mogen onderwijs volgen op een andere plek dan hun eigen school. Op deze manier zal een groter aandeel van de thuisblijvers volgens hem toch onderwijs kunnen volgen.

Veel kinderen met een beperking zijn wel gewoon in staat tot leren. Volgens Dekker zijn er wel maatregelen nodig voor de kinderen die thuis onderwijs volgen. De staatssecretaris komt daarom met twee ideeën. Aan de ene kant wil hij de wet in Nederland aanpassen, waardoor kinderen met een beperking de mogelijkheid krijgen om ergens anders dan op school onderwijs te volgen. Doordat de Wet op het primair onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs zullen worden aangepast, kunnen kinderen makkelijker een deel van het onderwijs thuis volgen.

Korte termijn
Aan de andere kant wil de staatssecretaris ook op de korte termijn actie ondernemen. Hij wil dat de mogelijkheden die nu al bestaan voor thuisonderwijs beter bekend worden gemaakt. Het geven van thuisonderwijs is legaal, zolang een vrijstelling van de plicht tot schoolinschrijving (of van schoolbezoek) is verkregen. Het is onder andere mogelijk thuisonderwijs te volgen indien iemand ongeschikt is verklaard voor schoolonderwijs (1), ouders geen school (meer) kunnen vinden die het kind wil plaatsen en die de religie of levensovertuiging van het gezin in het onderwijs uitdraagt en bevordert (2) of iemand in Nederland woont, maar in het buitenland naar school gaat (3). Dat schrijft de Nederlandse Stichting voor Thuisonderwijs op haar website.

Tegenstelling
Een hele tegenstelling met juli 2013, waar de Minister in een brief pleitte voor een verbod op de vrijstelling en op thuisonderwijs. Deze brief bleek een reactie te zijn op het advies van de Onderwijsraad uit 2012. Hoe het komt dat de Minister van gedachten is veranderd? Er hebben een aantal belangrijke ontwikkelingen voorgedaan. De Tweede Kamer organiseerde een hoorzitting. Een groep wetenschappers stuurde een verklaring naar de Tweede Kamer. De boodschap van de verklaring? ‘’Thuisonderwijs is volwaardig onderwijs en heeft ook in Nederland recht van bestaan’’.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>